Vrije plaatsten 2023Het aantal plaatsen in totaal is 40

Er zijn reeds : 19 plaatsen bezet van de 40

Er zijn dan nog : 21 plaatsen beschikbaar