Vrije plaatsten 2024Het aantal plaatsen in totaal is 40

Er zijn reeds : 21 plaatsen bezet van de 40

Er zijn dan nog : 19 plaatsen beschikbaar